Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 785  pokazuj  pozycji

Dostawa zastawek serca 86/EZP/23 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4 2023-09-25 14:08
Dostawa zestawu do drenażu żylnego 113/EZP/23 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-09-22 14:41
Usługi szkoleniowe w zakresie kardiochirurgii do realizacji projektu edukacyjnego EDU- HEART SILESIAN POWER 107/EZP/23 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2023-09-21 15:06
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu 100/EZP/23 Postępowanie unijne Części: 1 2023-09-21 11:54
Usługi szkoleniowe w zakresie anestezjologii do realizacji projektu edukacyjnego EDU- HEART SILESIAN POWER 105/EZP/23 Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2023-09-19 14:50
Dostawa systemu do naprawy zastawki 94/EZP/23 Postępowanie unijne Części: 1 2023-09-18 14:48
Dostawa łóżek szpitalnych wraz z wyposażeniem 67/EZP/23 Postępowanie unijne Części: 1 2023-09-15 14:26
Dostawa systemu do długotrwałego wspomagania serca 93/EZP/23 Postępowanie unijne Części: 1 2023-09-12 13:56
Dostawa staplerów torakoskopowych 103/EZP/23 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-09-12 12:34
Usługa serwisowania kardioangiografów 85/EZP/23 Postępowanie unijne Części: 1 2023-09-12 09:43
Usługi szkoleniowe w zakresie kardiologii do realizacji projektu edukacyjnego EDU- HEART SILESIAN POWER 106/EZP/23 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5 2023-09-08 13:25
Dostawa produktu leczniczego w ramach programu lekowego 79/EZP/23 Postępowanie unijne Części: 1 2023-09-08 12:57
Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego dla hemodynamiki pediatrycznej 70/EZP/23 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2023-09-07 11:03
Dostawa cewników dla hemodynamiki pediatrycznej ” 75/EZP/23 Postępowanie unijne Części: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2023-09-07 10:27
Usługa serwisowania analizatora do identyfikacji mikroorganizmów 82/EZP/23 Postępowanie unijne Części: 1 2023-08-31 13:24
Dostawa zestawu do drenażu żylnego 101/EZP/23 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-08-29 14:11
Dostawa cewników pomiarowych 84/EZP/23 Postępowanie unijne Części: 1 2023-08-25 15:10
Dostawa zestawów do mechanicznego wspomagania serca 63/EZP/23 Postępowanie unijne Części: 1 2023-08-22 14:26
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń garażowych 95/EZP/23 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-08-21 09:10
Świadczenie usług transportu sanitarnego oraz transportu krwi z RCKiK 55/EZP/23 Postępowanie unijne Części: 1 2023-08-17 14:44
Dostawa wózków dla komputerów i monitorów 56/EZP/23 Postępowanie unijne Części: 1 2023-08-17 14:29
Dostawę produktów leczniczych w ramach programu lekowego 74/EZP/23 Postępowanie unijne Części: 2, 3, 4, 5, 6, 7 2023-08-17 13:46
Dostawę odczynników do oznaczania działania leków 73/EZP/23 Postępowanie unijne Części: 1 2023-08-11 10:52
Dostawa defibrylatorów - kardiowerterów resynchronizujących 81/EZP/23 Postępowanie unijne Części: 1 2023-08-10 14:18
Dostawa cewników dla hemodynamiki pediatrycznej ” 75/EZP/23 Postępowanie unijne Części: 1, 3 2023-08-08 13:20

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa