Lista przetargów PZP

Pozycje 1-23 z 23  pokazuj  pozycji

3/EZP-US/20 Usługa ochrony mienia i obiektów szpitala Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Usługi społeczne Postępowanie w trybie art. 138o PZP Usługi 2020-09-16 2020-09-24 12:00 --
63/EZP/20 Dostawa akcesorii do respiratorów Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-02 2020-09-10 09:00 --
61/EZP/20 Dostawa protez i łat naczyniowych Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-08-26 2020-09-10 09:00 --
57/EZP/20 Dostawa zamkniętego systemu do pobierania krwi oraz strzykawek do gazometrii Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-08-21 2020-09-03 10:00 --
56/EZP/20 Dostawa i wdrożenie systemu bezprzewodowej sieci komputerowej w budynku „B” Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, (sieć WiFi) oraz przeszkolenie administratorów Zamawiającego Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-08-19 2020-09-07 09:00 --
58/EZP/20 Dostawę jednorazowych materiałów w zakresie aseptyki szpitala Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-08-13 2020-08-26 10:00 --
55/EZP/20 Dostawa energii elektrycznej Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-31 2020-09-08 12:00 --
100/2020/N/Zabrze USŁUGA UBEZPIECZENIA Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-07-29 2020-09-11 12:00 --
54/EZP/20 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego do cewnikowania serca dla dzieci Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-24 2020-08-31 12:00 --
52/EZP/20 Dostawa płynów do terapii nerkozastępczej Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-17 2020-08-26 12:00 --
53/EZP/20 Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-16 2020-07-24 09:00 --
51/EZP/20 Dostawa samochodu osobowego typu minivan Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-13 2020-07-27 09:00 --
47/EZP/20 Dostawa odczynników do wykonywania badań w Pracowni Immunologii Transplantacyjnej Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-25 2020-07-27 12:00 --
46/EZP/20 Dostawa systemu do śródnaczyniowej neuroprotekcji mózgu Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-23 2020-07-01 09:00 --
44/EZP/20 Dostawa leków i wyrobów medycznych Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-09 2020-06-19 09:00 --
37/EZP/20 Dostawa odczynników i mikrokart do wykonywania badań immunohematologicznych metodą automatyczną wraz z dzierżawą analizatorów Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-08 2020-08-13 12:00 --
41/EZP/20 Dostawa preparatów do dezynfekcji Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-05-29 2020-06-10 10:00 --
39/EZP/20 Dostawa produktów leczniczych , wyrobów medycznych i dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-05-26 2020-07-21 12:00 --
33/EZP/20 Przeglądy serwisowe aparatury medycznej Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-05-26 2020-07-14 12:00 --
40/EZP/20 Usługi doradcze w procesie programowania oraz edukacyjne w projekcie InfoSMOG-MED Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-05-19 2020-05-27 12:00 --
38/EZP/20 Dostawa materiałów do terapii podciśnieniowej wraz z dzierżawą urządzeń Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-05-14 2020-05-28 12:00 --
34/EZP/20 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego dla potrzeb Pracowni Elektrofizjologii Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-05-12 2020-06-26 12:00 --
22/EZP/20 Usługi doradcze w procesie programowania oraz edukacyjne w projekcie InfoSMOG-MED Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-04-27 2020-05-11 12:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa