Lista przetargów PZP

Pozycje 1-25 z 35  pokazuj  pozycji

101/EZP/20 Dostawę platformy do obserwacji parametrów hemodynamicznych Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-31 2021-01-14 12:00 --
100/EZP/20 Dostawa preparatów do dezynfekcji Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-30 2021-01-13 09:00 --
103/EZP/20 Dostawa samobieżnych maszyn czyszczących Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-30 2021-01-11 09:00 --
99/EZP/20 Dostawa ssaków mobilnych i ściennych Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-23 2021-01-05 10:00 --
89/EZP/20 Dostawa jednorazowych zestawów i płynów do ciągłej hemodiafiltracji cytrynianowej wraz z dzierżawą urządzeń Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-23 2021-01-05 12:00 --
98/EZP/20 Dostawa wózków do transportu pacjenta Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-22 2021-01-20 13:00 --
94/EZP/20 Dostawa aparatu do znieczulania Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-21 2021-01-18 11:00 --
95/EZP/20 Dostawa respiratorów Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-21 2021-01-18 12:00 --
91/EZP/20 Dostawa wideolaryngoskopu Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-18 2021-01-13 11:00 --
92/EZP/20 Dostawa środków ochrony osobistej Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-18 2021-01-08 10:00 --
96/EZP/20 Balon do walwuloplastyki aortalnej Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-17 2020-12-29 09:00 --
86/EZP/20 Dostawa pomp infuzyjnych , objętościowych i stacji dokujących Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-14 2021-01-13 10:00 --
83 Dostawa ssaków Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-11 2021-01-04 12:00 --
84/EZP/20 Dostawa urządzenia do prowadzenia procedury ECMO Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-11 2021-01-04 10:00 --
74/EZP/20 Usługa dostępu do zajęć sportowych i rekreacyjnych w obiektach sportowo-rekreacyjnych Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-03 2020-12-15 10:00 --
72/EZP/20 Usługa w zakresie gospodarowania odpadami medycznymi w tym zakaźnymi oraz odpadami komunalnymi i opakowaniami Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-02 2021-01-08 12:00 --
82/EZP/20 Dostawę odczynników do wykrywania RNA wirusa SARS – CoV -2 oraz wirusa grypy typu A, B i wirusa RSV Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-01 2020-12-14 12:00 --
81/EZP/20 Dostawa rękawiczek diagnostycznych Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-27 2020-12-21 12:00 --
79/EZP/20 Usługa serwisowania detektora masowego Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-17 2020-11-25 09:00 --
64/EZP/20 Dostawa odczynników do oznaczania leków immunosupresyjnych w pełnej krwi oraz kwasu mykofenolowego w osoczu metodą tandemowej spektometrii Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-30 2020-11-09 10:00 --
4/EZP-US/20 Usługa ochrony mienia i obiektów szpitala Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Usługi społeczne Postępowanie w trybie art. 138o PZP Usługi 2020-10-29 2020-11-06 12:00 --
77/EZP/20 Dostawa aparatu USG Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-28 2020-11-05 09:00 --
68/EZP/20 Dostawę dmuchawek wieńcowych i kaniul do perfuzji Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-24 2020-10-02 09:00 --
67/EZP/20 Dostawa stymulatorów i elektrod ablacyjnych Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-23 2020-10-05 09:00 --
66/EZP/20 Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników i członków rodzin pracowników Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-09-18 2020-10-26 12:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa