Lista przetargów PZP

Pozycje 1-22 z 22  pokazuj  pozycji

80/EZP/20 Dostawa elektrod dla Pracowni zaburzeń rytmu serca oraz elektrokardiografii Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-19 2020-12-02 09:00 --
79/EZP/20 Usługa serwisowania detektora masowego Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-17 2020-11-25 09:00 --
78 Dostawę urządzeń do ogrzewania pacjenta i koców ogrzewających Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-10 2020-11-24 09:00 --
64/EZP/20 Dostawa odczynników do oznaczania leków immunosupresyjnych w pełnej krwi oraz kwasu mykofenolowego w osoczu metodą tandemowej spektometrii Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-30 2020-11-09 10:00 --
4/EZP-US/20 Usługa ochrony mienia i obiektów szpitala Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Usługi społeczne Postępowanie w trybie art. 138o PZP Usługi 2020-10-29 2020-11-06 12:00 --
77/EZP/20 Dostawa aparatu USG Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-28 2020-11-05 09:00 --
76/EZP/20 Dostawę elektrod do monitorowania śródoperacyjnego wraz z dzierżawą aparatów Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-27 2020-11-04 09:00 --
70/EZP/20 Dostawa odczynników do analizatora parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-13 2020-11-30 12:00 --
68/EZP/20 Dostawę dmuchawek wieńcowych i kaniul do perfuzji Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-24 2020-10-02 09:00 --
67/EZP/20 Dostawa stymulatorów i elektrod ablacyjnych Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-23 2020-10-05 09:00 --
66/EZP/20 Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników i członków rodzin pracowników Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-09-18 2020-10-26 12:00 --
60/EZP/20 Dostawę kleju tkankowego Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-01 2020-10-09 12:00 --
56/EZP/20 Dostawa i wdrożenie systemu bezprzewodowej sieci komputerowej w budynku „B” Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, (sieć WiFi) oraz przeszkolenie administratorów Zamawiającego Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-08-19 2020-09-07 09:00 --
58/EZP/20 Dostawę jednorazowych materiałów w zakresie aseptyki szpitala Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-08-13 2020-08-26 10:00 --
53/EZP/20 Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-16 2020-07-24 09:00 --
51/EZP/20 Dostawa samochodu osobowego typu minivan Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-13 2020-07-27 09:00 --
46/EZP/20 Dostawa systemu do śródnaczyniowej neuroprotekcji mózgu Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-23 2020-07-01 09:00 --
44/EZP/20 Dostawa leków i wyrobów medycznych Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-09 2020-06-19 09:00 --
41/EZP/20 Dostawa preparatów do dezynfekcji Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-05-29 2020-06-10 10:00 --
39/EZP/20 Dostawa produktów leczniczych , wyrobów medycznych i dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-05-26 2020-07-21 12:00 --
40/EZP/20 Usługi doradcze w procesie programowania oraz edukacyjne w projekcie InfoSMOG-MED Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-05-19 2020-05-27 12:00 --
22/EZP/20 Usługi doradcze w procesie programowania oraz edukacyjne w projekcie InfoSMOG-MED Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-04-27 2020-05-11 12:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa