Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 87  pokazuj  pozycji

2/EZP/23 Dostawę płynu do protekcji narządu do przeszczepu - płuca Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-01-13 2023-01-25 12:00 --
1/EZP/23 Dostawa okluderów do przezskórnego zamknięcia uszka lewego przedsionka wraz z zestawami wprowadzającymi oraz prowadnikami. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-01-09 2023-01-20 12:00 --
151/EZP/22 Dostawa oxygenatorów do procedury ECMO z drenami Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-12-21 2023-01-17 12:00 --
149/EZP/22 Dostawa zastawek aortalnych samorozprężalnych do zabiegów TAVI Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-12-19 2023-01-16 12:00 --
148/EZP/22 Usługa w zakresie gospodarowania odpadami medycznymi w tym zakaźnymi oraz odpadami komunalnymi Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-12-19 2023-01-16 12:00 --
150/EZP/22 Dostawa łat z osierdzia wołowego Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-12-13 2022-12-21 09:00 --
143/EZP/22 Dostawa materiałów opatrunkowych Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-12-12 2023-01-20 12:00 --
147/EZP/22 Dostawa cewnika balonowego do kontrapulsacji Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-12-08 2022-12-16 09:00 --
137/EZP/22 Dostawa odczynników dla Pracowni Immunologii Transplantacyjnej Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-12-02 2022-12-30 12:00 --
139/EZP/22 Dostawa kaniul pediatrycznych Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-12-01 2022-12-09 09:00 --
138/EZP/22 Dostawa sond do mierzenia przepływów w naczyniach Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-29 2022-12-07 09:00 --
132/EZP/22 Dostawa odczynników do oznaczeń koagulologicznych wraz z dzierżawą aparatów Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-28 2022-12-27 12:00 --
133/EZP/22 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego dla Pracowni Hemodynamiki Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-25 2022-12-23 12:00 --
129/EZP/22 Dostawa produktów leczniczych oraz kompleksową usługę wytworzenia i dostawy badanych produktów leczniczych, w tym placebo, na potrzeby niekomercyjnego badania klinicznego - MAINSTREAM Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-25 2022-12-16 12:00 --
130/EZP/22 Dostawa zastawek serca Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-22 2022-12-19 12:00 --
126/EZP/22 Dostawa urządzeń drukujących Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-03 2022-11-15 09:00 --
128/EZP Dostawa zestawów do fotoferezy pozaustrojowej wraz z dzierżawą urządzenia Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-10-31 2022-11-10 09:00 --
116/EZP/22 Dostawa materiałów szewnych Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-31 2022-11-28 12:00 --
117/EZP/22 Dostawa materiałów zużywalnych dla Pracowni Zaburzeń Rytmu Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-10-25 2022-11-03 09:00 --
121/EZP/22 Dostawa testów i zestawów do procesu sterylizacji Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-10-24 2022-11-15 09:00 --
119/EZP/22 Zakup licencji systemu klasy EDR Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-10-21 2022-10-31 09:00 --
115/EZP/22 Dostawa zestawów aseptycznych do zabiegów operacyjnych Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-10-20 2022-11-10 09:00 --
113/EZP/22 Dostawa materiałów biurowych Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-10-18 2022-10-26 09:00 --
112/EZP/22 Dostawa cewnika balonowego do kontrapulsacji Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-10-13 2022-10-21 09:00 --
110/EZP/22 Usługi koordynacji pobierania i przeszczepiania narządów Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-06 2022-10-14 09:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa