Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 394  pokazuj  pozycji

105/EZP/23 Usługi szkoleniowe w zakresie anestezjologii do realizacji projektu edukacyjnego EDU- HEART SILESIAN POWER Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-09-01 2023-09-11 10:00 2023-09-28
106/EZP/23 Usługi szkoleniowe w zakresie kardiologii do realizacji projektu edukacyjnego EDU- HEART SILESIAN POWER Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-08-31 2023-09-08 10:00 2023-09-29
101/EZP/23 Dostawa zestawu do drenażu żylnego Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-08-17 2023-08-25 09:00 --
100/EZP/23 Dostawa energii elektrycznej do obiektów Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-08-14 2023-09-20 12:00 --
93/EZP/23 Dostawa systemu do długotrwałego wspomagania serca Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-07-28 2023-08-10 12:00 --
87/EZP/23 Dostawa pierścieni do plastyki zastawki serca Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-06-28 2023-07-06 09:00 2023-08-23
85/EZP/23 Usługa serwisowania kardioangiografów Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-06-28 2023-07-24 12:00 2023-09-29
88/EZP/23 Dostawa akcesorii do monitora Ambu Aview Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-06-27 2023-07-05 09:00 2023-08-09
83/EZP/23 Usługa serwisowania tomografu komputerowego Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-06-26 2023-07-25 12:00 --
82/EZP/23 Usługa serwisowania analizatora do identyfikacji mikroorganizmów Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-06-26 2023-07-24 12:00 --
80/EZP/23 Dostawę zastawek serca wszczepianych przezcewnikowo Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-06-21 2023-07-17 12:00 2023-08-31
81/EZP/23 Dostawa defibrylatorów - kardiowerterów resynchronizujących Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-06-20 2023-07-12 12:00 --
5/EZP-US/23 Usługi przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-06-20 2023-07-03 09:00 2023-09-05
76/EZP/23 Dostawa gazu medycznego wraz z dzierżawą butli i urządzeń do jego podawania Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-06-19 2023-07-17 12:00 2023-08-31
74/EZP/23 Dostawę produktów leczniczych w ramach programu lekowego Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-06-16 2023-07-14 12:00 2023-09-29
79/EZP/23 Dostawa produktu leczniczego w ramach programu lekowego Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-06-16 2023-07-14 12:00 --
75/EZP/23 Dostawa cewników dla hemodynamiki pediatrycznej ” Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-06-12 2023-07-10 12:00 2023-09-29
73/EZP/23 Dostawę odczynników do oznaczania działania leków Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-06-12 2023-07-10 12:00 2023-09-06
4/EZP-US/23 Usługa cateringowa do realizacji programu edukacyjnego EDU- HEART SILESIAN POWER Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-06-07 2023-06-15 09:00 2023-07-04
70/EZP/23 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego dla hemodynamiki pediatrycznej Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-06-02 2023-07-03 12:00 --
71/EZP/23 Dostawa cewników dla hemodynamiki pediatrycznej ” Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-06-02 2023-07-04 12:00 2023-06-05
68/EZP/23 Dostawa cewników do koherentnej tomografii optycznej” Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-06-02 2023-06-12 09:00 2023-07-11
72/EZP/23 Usługa zdalnego monitoringu infrastruktury AMMS, migracje baz danych, zakup licencji baz danych wraz z administracją bazami Oracle Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-06-01 2023-06-09 09:00 2023-08-29
3/EZP-US/23 Usługa hotelarska do realizacji programu edukacyjnego EDU- HEART SILESIAN POWER Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-05-30 2023-06-07 09:00 2023-07-04
65/EZP/23 Dostawa zastawek płucnych Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-05-30 2023-06-26 12:00 2023-08-08

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa